Jdi na obsah Jdi na menu
 


Optické disky                    

Obrazek

 

 

            Všechny optické disky jsou čteny i popisovány laserovým paprskem, nejsou proto tak citlivé na magnetické pole a otřesy. Jejich výhodou je velká hustota záznamu.

o CD-ROM (=compact disk read only memory) je disk určený pouze pro čtení, má velkou kapacitu a výhoda je snadné zhotovení kopií. Používá se převážně jako distribuční media - programy, encyklopedie, multimediální aplikace atd.

o CD-R je disk určený pro ukládání dat. Je však možný jen jediný záznam na disk a to pomocí CD-Recordable mechaniky (tzv. vypalovačky).

o CD-RW (=compact disk rewriteable) je určen pro opakované zapisování.Obrazek

o DVD (=digital video disk) je disk určený pro videozáznam.

o DVD RAM je pouze jednou přepisovatelný disk DVD. Má kapacitu 4,7 GB dat.

o WORM (=write once read multiply) je disk určený speciálně jako archivní médium, díky své odolnosti a trvanlivosti. Jeho výhoda je také rychlý přístup k datům.

1. CD ROM

            Standardní disk CD ROM má průměr 120 mm (4,72 ´´) s otvorem uprostřed průměru 15 mm (0,6 ´´). Tloušťka disku je 1,2 mm. Oproti klasickým diskům má CD ROM jednu spirálovou stopu, která je rozdělena na stejně dlouhé sektory. Šířka stopy je 600 nm. Ta dává hustotu 16 000 závitů na palec. Data ve spirálové stopě jsou ve forObrazekmě malých prohlubní (pity), proloženými rovnými oblastmi nazývanými pole. Čtecí hlava (optické zařízení) s galium-arzenistým laserem a fotoelektrodou načítá pity a pole. Zařízení zaměřuje laserový paprsek přes polopropustné zrcadlo na povrch disku. Pole laserový paprsek odrážejí zpět, pity jej rozptylují. Zrcadlo přesměruje vracející se paprsek na fotodiodu. Disk je technologicky vytvořen z průhledné polykarbonátové vrstvy, na kterou výrobce nanáší šablonu s poli a pity. Základní vrstva je překryta odrazivým filmem z hliníku, na který je nanesen ochranný lak. Disk se čte ze spodu přes polykarbonátovou podložku. Tento materiál je odolný proti slunečnímu záření.

2. Magnetooptický diskObrazek

            Využívá spojení světla a magnetismu. Proces ovládání dat je jiný než u CD ROM. Aby byla zajištěna popisovatelnost paměťového média, nejsou provedeny destrukční změny na povrchu disku. Médium je vytvořeno ze silných magnetických materiálů.

Princip:

Strukturu magnetických částic u silně magnetických materiálů nelze za normálního stavu měnit. Materiál se musí zahřát na Currieho bod (151 oC) a pak je možná manipulace s magnetickými částmi. Horký laser ohřeje paměťové médium v oblasti zápisu, magnetická hlava změní směr magnetických částic. Při čtení dopadá laser na magnetický zorientovaný materiál a podle směru magnetických částic se změní fáze odráženého světla. Ve fyzice je to tzv. Kerrův efekt. Na základě rozdílných otočení směrů paprsků čte magnetooptická jednotka informace.

3. Osmicentimetrový CD- mini CDObrazek

Je přibližně stejně velký jako 3,5 ´´ disketa, ale pojme až 200 MB dat. Využití je zejména v noteboocích, jelikož mechaniky CD ROM jsou lehčí. Jeho největší výhodou je, že jej mohou číst i velké mechaniky CD ROM (lze číst v mechanice standardní, 2x a více rychlostní).

Obrazek

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi dnes nejpoužívanější disky se ovšem řadí

                                                                                       DVDObrazek

DVD (anglicky Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc) je formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data. Při vývoji DVD byl kladen důraz na zpětnou kompatibilitu s CD, takže se mu DVD disk velmi podobá.

 

Technické informace

Média DVD jsou plastové disky, navenek stejná jako média CD. Disky DVD mají průměr 120 mm a jsou 1,2 mm silná. Data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev ve stopě tvaru spirály (jako CD). Pro čtení dat se používá laserové světlo s vlnovou délkou 660 nm, tedy kratší než v případě CD; to je jeden z důvodů jejich vyšší kapacity. Stejně tak příčný odstup stop je menší - 0,74 μm oproti 1,6 μm u CD.

DVD oproti CD poskytuje:

 • efektivnější korekci chyb
 • vyšší kapacitu záznamu (asi 4,7 GB oproti 0,7 GB)
 • odlišný souborový system Universal Disc Format, který není zpět kompatibilní s ISO 9660, který se používá na CD-ROM.

Rychlost mechaniky typu DVD se udává jako násobek 1350 kiB/s, což znamená, že mechanika s rychlostí 16× umožňuje přenosovou rychlost 16 × 1350 = 21600 kiB/s (nebo 21,09 MiB/s).

Médium umožňuje zápis na jednu nebo obě dvě strany, v jedné nebo dvou vrstvách na každou stranu. Na počtu stran a vrstev závisí kapacita média.Obrazek

 • DVD-5: jedna strana, jedna vrstva, kapacita 4,7 GB (4,38 GiB)
 • DVD-9: jedna strana, dvě vrstvy, 8,5 GB (7,92 GiB)
 • DVD-10: dvě strany, jedna vrstva na každé straně, 9,4 GB (8,75 GiB)
 • DVD-14: dvě strany, dvě vrstvy na jedné straně, jedna vrstva na druhé, 13,2 GB (12,3 GiB)
 • DVD-18: dvě strany, dvě vrstvy na každé straně, 17,1 GB (15,9 GiB)

Uživatel může vytvořit DVD-nosiče těchto typů:

 • DVD-Video (obsahuje filmy (obraz a zvuk))
 • DVD-Audio (obsahuje zvuk v kvalitě CD a lepší)
 • DVD Data (obsahuje údaje)

Označení „+“ (plus) a „–“ (pomlčka) představuje dva různé technické standardy, které jsou do určité míry kompatibilní.

Médium může být typu:

 • DVD-ROM (read only, jen pro čtení, vyrábí se lisováním) je pomyslný nástupce formátu CD-ROM, tedy víceúčelový formát pro přehrávání počítačových dat a multimediálních aplikací. Čtení DVD je možné ve všech PC (a ostatních platforem) vybavených jednotkou DVD s podporou logického formátu UDF

                       Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář